de Gedekte Gemeenschapsweg te Houten

De Gedekte Gemeenschapweg maakt deel uit van de Stelling Honswijk, een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stelling bestaat uit het Fort Honswijk, de Lunet aan de Snel, de Gedekte Gemeenschapsweg (1872) en het Werk aan de Korte Uitweg. Het verdedigingswerk is gereconstrueerd en hieraan is een nieuwe recreatieve functie toegevoegd. Aan het 900 m lange dijklichaam is 16.000 m3 grond toegevoegd om de wal zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. Hij is 21 m breed en maximaal 7 m hoog. Om het gerestaureerde werk voor de passerende voetgangers en fietsers beleefbaar te maken hebben wij twee elementen toegevoegd. Een 2,5 m brede snede door het grondlichaam, die de kracht van de maatvoering in Waterlinie werken duidelijk voelbaar maakt, en een trap die uitnodigt voor bezichtiging van het prachtige uitzicht op de andere zijde van het werk.

opdrachtgever : Gemeente Houten
aannemer : Aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein
in samenwerking met : OKRA Landschapsarchitecten
jaar : 2007-2008