Concept Hoek van Holland Verdedigingspark

Voor dit project heeft bunkerQ samengewerkt met ‘BoschSlabbers’ landschapsarchitectenen ‘Ifthenisnow’ platform voor culturele erfenis en geschiedenis (‘story mining’.)

Zowel beschouwd vanuit het militaire erfgoed, het landschap en de verzamelde verhalen, is in Hoek van Holland in grote mate sprake van een ongestructureerde en individuele benadering van de ruimtelijke omgeving. Dit is een zwakte en tegelijkertijd ook een kracht van Hoek van Holland.

Een belangrijke exponent van de huidige eigenheid is het gebruik van de militaire restanten in Hoek van Holland. Het gebruik geeft waarde aan de objecten en daarmee is het erfgoed onlosmakelijk  verbonden met de Hoekse bevolking.

Wij pleiten voor een verbetering van het recreatieve netwerk en dan zoveel mogelijk op een wijze die de principes van een intuïtief routenetwerk volgt. Een intuïtief netwerk is een netwerk waarbinnen men zich op een natuurlijke wijze, als vanzelf, van plek naar plek begeeft.

Helderheid in het routenetwerk leidt tot meer duidelijkheid in de verschillende deelgebieden van het militair verleden van Hoek van Holland. Wij hebben een 9-tal terreinen die expliciete kenmerken van het militair verleden in zich herbergen als domeinen benoemd. Per domein zijn verschillende vormen van gebruik geschetst en zijn mogelijke projecten ter facilitering van dit gebruik benoemd.

Ontwikkeling zal vooral moeten komen van individuele initiatiefnemers. Geïnspireerd door het narratieve: ‘binnen-buiten’ en ‘eigen machtig’. De gemeente verbindt en faciliteert, waar mogelijk, betrokken partijen.