Fort Asperen te Asperen

In opdracht van de Stichtingen Kunstfort Asperen en Monument Fort Asperen heeft Bunker Q in samenwerking met het bureau SLA en Masterplan Ruimtelijke ontwikkeling Fort Asperen opgesteld. Het Masterplan geeft aan hoe de transitie van KunstFort naar Cultuureiland vormgegeven zou kunnen worden. In het Masterplan wordt het credo “behoud door ontwikkeling” in fysieke zin invulling gegeven. Op basis van de orthofoto is de huidige situatie van het eiland, incl. grond met alle hoogtelijnen en de positionering van de verschillende gebouwde objecten, wegen en bomen, vastgesteld.
Uit de analyse van de grondwerken blijkt dat de vuurlijn een grote rol speelde in de vestingbouwkundige principes op het forteiland. De lijn vormt, net als vroeger, een rode draad voor verdere ontwikkeling van het fort. Loodrecht op de vuurlijn ontwerpen we nieuwe uitbreidingen, precies als in de historische lijn van de traversen.
Uitbreidingen kunnen gemaakt worden in de proporties van de oorspronkelijke traversen. Op deze manier worden er randvoorwaarden ontwikkeld, waarbinnen een nieuwe ontwikkeling op het forteiland ontworpen kan worden.
De verschillende bouwwerken zullen zich nog het meest profileren als paviljoens. Ieder paviljoen wordt ontworpen voor divers gebruik. Ieder paviljoen kan ontworpen worden door een andere architect, waardoor het eiland ook een architectonische waaier kan worden.
De sfeer van Fort Asperen mag door de renovatie niet om zeep worden geholpen. Dit uitgangspunt moet samengaan met de wens om een gebouw te gebruiken dat optimaal geschikt is voor culturele manifestaties.

opdrachtgever : Stichting Monument Fort Asperen
in samenwerking met: bureau SLA Amsterdam

klimaatadvies: Arup, London

jaar : 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fort Asperen