Fort bij Vechten, Bunnik

 

Vanaf 2001 is bunkerQ bezig met de ontwikkelingen op het Fort bij Vechten, vanaf de opname van de bestaande situatie, het ontwerp voor het tijdelijke bezoekerscentrum, het centraal infra-station tot de analyse van de instandhouding maatregelen en de directievoering en de consolidatie van 13 gebouwen op het fort.

 

 

 

 

 

 

De cultuurhistorische waarde van het forteiland en de gebouwen moet behouden blijven. De gebouwen worden zodanig aangepakt dat de schadelijke invloeden zoveel mogelijk worden beperkt. De nadruk ligt dus op consolidatie. In sommige gevallen wordt bij het restaureren voor reconstructie van de delen gekozen. Maar waar dat niet kan, bijvoorbeeld vanwege functionele eisen, is een moderne oplossing toegepast. Voor de consolidatie van gebouwen op fort bij Vechten is een zorgvuldige en “op maat” werk geëist.

 

opdrachtgever : Stichting Werk aan de Linie; Dienst Landelijk Gebied
in samenwerking met : Stichting de zoogdiervereniging VZZ , Gemeente Bunnik
jaar :  2001- 2010