herbestemming kazerne Fort ‘t Hemeltje

 

De 150 jaar oude kazerne van Fort ‘t Hemeltje is her bestemd tot 750 m2 flexibel te verhuren kantoorruimte. De beleving van het oorspronkelijke gebouw en de verbondenheid met het fortterrein was voor ons een belangrijk uitgangspunt en tegelijkertijd een doelstelling. Door middel van moderne vormgeving is het karakter en de kwaliteit van het historische gebouw benadrukt.
Door de beleving van de gebruiker in en met haar omgeving ontstaat de liefde die nodig is om het gebouw te koesteren en te onderhouden.